Young & Rebel - werken met purpose en lef!


Young & Rebel adviseert, onderzoekt, organiseert en stimuleert organisaties om young professionals te laten werken met purpose en lef. We denken mee met beleid en ontwikkeling van young professionals en hoe de organisatie daar als geheel van profiteert. Bijvoorbeeld met het verbinden van de jongste generatie aan de oudere werkende generaties, door de juiste young professionals in je organisatie op de juiste plek te krijgen en door de innovatie binnen je organisatie op een hoger peil te krijgen, en door de samenwerking tussen generaties te verbeteren.

Ons verhaal

We zien dat met name grote organisaties moeite hebben om jonge professionals te verleiden om bij hen te komen werken, en als ze eenmaal binnen zijn hen ook te laten bijdragen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de normen, waarden en verschillende werkvoorkeuren per generatie. Young & Rebel gelooft dat young professionals hun werk moeten oppakken met purpose en lef!


Onze purpose

Young professionals zoeken werk bij organisaties die aansluiten bij hun behoefte aan betekenis. Ze willen zich daarvoor inzetten en ontwikkelen. Aan de bak dus. Zichtbaar en met resultaat. Young & Rebel adviseert organisaties om een heldere cultuur te creëren om young professionals aan zich te verbinden.