Ons aanbod


In het jaar 2020 vormen de young professionals bijna de helft van de mensen die in organisaties aan het werk zijn. Of voor zichzelf werk hebben bedacht. Niet voor niets is er - ook juist vanuit organisaties - grote belangstelling voor deze groep. Wie zijn ze eigenlijk? Wat willen ze? Want een ding is zeker, deze generatie Y gaat het anders in hun werk.


We zien dat met name grote organisaties moeite hebben om jonge professionals te verleiden om bij hen te komen werken, en als ze eenmaal binnen zijn hen ook te laten bijdragen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de normen, waarden en verschillende werk voorkeuren per generatie. Young professionals zoeken werk bij organisaties die aansluiten bij hun behoefte aan betekenis. Ze willen zich daarvoor inzetten en ontwikkelen. Aan de bak dus. Zichtbaar en met resultaat.

 

Om je daar meer zicht op te geven hebben we een scan ontwikkelt zodat je zicht krijgt op belangrijke thema’s vanuit het perspectief van de verschillende generaties in jouw organisatie. De uitkomsten van die scan zullen je helpen om handen en voeten te geven aan je beleid in 2018. 

 

Nodig ons uit voor een gesprek en we vertellen je meer over deze handige scan.


Be a Rebel

In het traject brengen we een groep jonge professionals uit verschillende organisaties bij elkaar. Goed gescreend op kwaliteiten, talenten, ambities en verlangens. Iedere young professional heeft een mandaat om een stevig probleem of uitdaging van de eigen organisatie in te brengen. Deze issues worden daarmee het materiaal waar we mee gaan werken én oplossen. Tegelijk leren, ondervinden en ontwikkelen de young professionals zich in een reële situatie razendsnel.

Young & Rebel

Young & Rebel adviseert, organiseert en stimuleert organisaties om young professionals te laten werken met purpose en lef. We denken mee met beleid en ontwikkeling van young professionals en hoe de organisatie daar als geheel van profiteert. Bijvoorbeeld met het verbinden van de jongste generatie aan de oudere werkende generaties, door de juiste young professionals in je organisatie op de juiste plek te krijgen en door de innovatie binnen je organisatie op een hoger peil te krijgen. 

challenge & talent

We onderzoeken hoe bedrijven en organisaties young professionals tijdens het dienstverband kunnen vrijspelen om een maatschappelijk issue op te laten lossen. Wat levert dat het bedrijf of organisatie op? Denk aan lagere kosten voor werving & selectie (aantrekkelijk om er te werken). Talentontwikkeling (echte urgente casussen). Draagt bij aan profilering (publiciteit). De 'purpose' van de organisatie (werkt zowel naar buiten als naar binnen). Het onderzoek richt zich op zachte én harde feiten. Met de uitkomsten wordt een programma ontworpen.